förståelse

Hela den själviska andan i världen runt oss är chockerande i mina ögon! JAG först, JAG störst, bäst och vackrast... Eller den nation, religion, klass eller ras JAG tillhör. Folk tränger sig före i kön, klagar på att personer från andra etniska grupper snor deras jobb, och klagar på att invandrare inte kan vårt språk. Varför tänker inte folk på att den andra personen i sammanhanget har lika bråttom, har lika mycket behov av att försörja sin familj och dessutom kämpar med språket? Lycka till att lära dig arabiska eller persiska på tre månader! Varför inte bara fatta att det handlar om bristande förståelse från min sida?