Blivit mer populärt

Det har blivit som en ny trend att gå och lyssna på en föreläsare, har det kanske blivit så på grund av att man nu för tiden trycker mycket på att man ska utveckla sig själv och så. Att arbetsgivaren vill att ens personal ska höra en viss föreläsare för att kunna bli mer sporrade eller för att hjälpa dom att bli bättre anställda för just det företaget. Ja det finns många anledningar till att gå på en föreläsning och för att kunna bli bättre inom ett visst ämne eller för att inspireras eller att se saker och ting ur en annan synvinkel. Ja det finns många olika anledningar.